“Hãy để rác đúng nơi quy định, chăm sóc và bảo vệ cây xanh” Tin Thành Phố Vũng Tàu

Tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân và du khách “Hãy để rác đúng nơi quy định, chăm sóc và bảo vệ cây xanh”

Thực hiện Kết luận 277-KL/TU ngày 18/12/2017 hội nghị lần thứ Mười hai Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Vũng Tàu. BCH Đảng bộ Thành phố kêu gọi toàn thể đảng viên của Đảng bộ, đảng viên đang sinh hoạt theo Quy định 76 của Trung ương, cán bộ, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, các em học sinh và du khách tham gia tích cực, gương mẫu và vận động người thân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đặc biệt là lời kêu gọi của BCH Đảng bộ Thành phố là “Hãy để rác đúng nơi quy định, chăm sóc và bảo vệ cây xanh”. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố vừa tham mưu cho UBND Thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền nội dung trên địa bàn Thành phố.

Với nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau, tập trung cho nội dung vận động “Hãy để rác đúng nơi quy định, chăm sóc và bảo vệ cây xanh”, Thành phố chỉ đạo các ngành, đơn vị tập trung tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh, truyền hình trong và ngoài tỉnh; tuyên truyền bằng pano, khẩu hiệu tại các địa điểm công cộng, nơi đông dân cư và cả tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh ăn uống, cơ sở lưu trú nhằm giúp cho mọi người biết chủ trương và tham gia cùng với Thành phố thực hiện cuộc vận động này. Ngoài việc biểu dương tập thể, cá nhân có ý thức là điển hình trong việc bảo vệ, chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường thì UBND Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan chức năng của Thành phố, UBND phường, xã xử lý nghiêm các hành vi xả rác, gây mất vệ sinh môi trường theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hành vi phá hoại cây xanh theo Điều 49 của Nghị định 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Pano tuyên truyền để nhắc nhở người dân và du khách, bằng hình thức xã hội hóa không sử dụng ngân sách

UBND Thành phố khuyến khích việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các phong trào có ý nghĩa trong việc làm sạch, đẹp Thành phố, trồng và chăm sóc, bảo vệ cây xanh trên địa bàn Thành phố. Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố chỉ đạo các trường học tổ chức các hình thức tuyên truyền, giáo dục sâu cho học sinh thông qua các hoạt động thực tế, các sân chơi là các hội thi để giúp học sinh hiểu được ý nghĩa trong việc để rác đúng nơi quy định, hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải từ nguồn, biết chăm sóc, bảo vệ cây xanh, tăng cường tạo mãng xanh bằng cách tận dụng đất trống để trồng hoa, cây xanh từ gia đình nhằm giúp các em yêu cây xanh. Từ Tổ dân cư, Khu phố, Thôn phát động các phong trào thi đua để hưởng ứng cuộc vận động làm sạch, đẹp Thành phố, nâng cao vai trò trách nhiệm của từng Tổ trưởng dân cư, Trưởng Khu phố, Thôn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ chăm sóc cây xanh, phải dứt điểm tình trạng những ổ rác tồn tại lâu ngày làm ô nhiễm môi trường Khu dân cư không được giải quyết.

Pano tuyên truyền đặt ở công viên Bãi Sau bằng hình thức xã hội hóa không sử dụng ngân sách

Một cuộc vận động, một phong trào bắt đầu từ công tác tuyên truyền và đi kèm là xử lý vi phạm kiên quyết thì kết quả sẽ đạt cao, chúng ta có quyền tin tưởng khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng thành phố Vũng Tàu xanh-sạch-đẹp từ cuộc vận động “Hãy để rác đúng nơi quy định, chăm sóc và bảo vệ cây xanh” mà Thành phố đang phát động./.

                                                                                                                                                                                                                                              Nguồn: http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn