Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 Tin Thành Phố Vũng Tàu

Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017

Chiều ngày 21/11, Thành ủy Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có ông Phan Đức Hiền - Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập báo BR-VT, thành viên BCĐ thực hiện QCDC Tỉnh, bà Lê Thị Kim Thu – Phó Chủ nhiệm UB kiểm tra Tỉnh ủy, thành viên BCĐ thực hiện QCDC Tỉnh, bà Nguyễn Thị Hồng Diệp – Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, ông Nguyễn Đăng Minh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, ông Nguyễn Lập – Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Thành phố, ông Huỳnh Quang Vinh – Phó Chủ tịch HĐND Thành phố cùng các ông bà trong thường trực HĐND, thành viên BCĐ thực hiện QCDC Thành phố, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị.

 

Ông Nguyễn Đăng Minh – Phó bí Thư thường trực Thành ủy tặng giấy khen cho các tập thể 

Năm 2017, việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền. Công tác CCHC, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND thành phố chú trọng chỉ đạo thực hiện, tạo nhiều chuyển biến tích cực, từng bước tháo gỡ những vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn, đồng thời làm tăng sự đồng thuận của người dân với cấp ủy Đảng, Chính quyền. QCDC tại nơi làm việc được đảm bảo, góp phần nâng cao tiếng nói của người lao động, tạo môi trường làm việc hài hòa, ổn định trong DN. Đến nay, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố đã thành lập được ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở, các Ban chỉ đạo đều xây dựng quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên; 100% cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức theo quy định; 100% trụ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính; 100% cơ quan, đơn vị thành lập Ban thanh tra nhân dân; 122/122 khu phố, thôn xây dựng được quy ước, hương ước về nếp sống văn hóa; 113/122 khu phố, thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa và 60/99 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa; Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của CBCC đạt 86%. Các cấp ủy đảng, chính quyền phường, xã đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung của pháp lệnh 34/2007/UBTVQH 11 về thực hiện dân chủ ở các phường, xã do đó 100% cơ quan hành chính cấp thành phố và phường, xã duy trì thực hiện đồng bộ cơ chế một cửa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến liên hệ, giao dịch. Các doanh nghiệp, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, hội quần chúng luôn thể hiện vai trò nòng cốt trong việc triển khai QCDC ở cơ sở gắn với việc tuyên truyền các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “đền ơn đáp nghĩa” “vì người nghèo”…

Bên cạnh đó, UBND thành phố và Ban dân vận Thành ủy đã phối hợp thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền; các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận được quán triệt, triển khai sâu rộng. Phong trào thi đua “dân vận khéo”, xây dựng điển hình “dân vận khéo” được phát huy trên các lĩnh vực: trong năm 2017, thành phố đã giải quyết 132 đơn khiếu nại và 14 đơn tố cáo, lãnh đạo thành phố đối thoại trực tiếp 93 lượt/555 công dân, các phòng, ban chức năng tiếp 2.385 lượt/2.849 công dân; đã có 296 mô hình và 6 điển hình dân vận khéo cấp thành phố được các cơ quan, đơn vị, phường xã đăng ký triển khai thực hiện. Ban dân vận Thành ủy, UBND thành phố phối hợp tốt với MTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng triển khai công tác dân vận, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng địa phương.

Ông Nguyễn Lập - Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Thành phố phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lập - Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC Thành phố ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn trong năm 2017;  để thực hiện hiệu quả QCDC cơ sở trong năm 2018, ông đề nghị các cấp Ủy, Chính quyền cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong thực hiện QCDC ở cơ sở; thực hiện dân chủ phải gắn với cải cách hành chính, nâng cao năng lực điều hành quản lý của Chính quyền về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở phải rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, trong mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn tuyên truyền giải thích để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ và thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”.

Dịp này, UBND thành phố Vũng Tàu tặng giấy khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017./.

Nguồn: http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn