Tổng hợp các văn bản được ban hành trong tháng 9-2017 Bản Tin Pháp Luật

Tổng hợp Các văn bản mới có hiệu lực trong tháng 9/2017

  1. Hỗ trợ phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Ngày 28/8/2017, Bộ Công thương ban hành Quyết định 3318/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo đó, Bộ đề ra những giải pháp, chính sách hỗ trợ trải dài trên nhiều lĩnh vực nhằm thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiêu biểu:

- Hoàn thiện chính sách ưu đãi vốn tín dụng ưu tiên cho các đối tượng vay đầu tư vào lĩnh vực mà Nhà nước khuyến khích.

- Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao được hỗ trợ tối đa đến 100% kinh phí nghiên cứu và được vay vốn ưu đãi đến 85% vốn.

- Phát triển hệ thống logistics tầm cỡ quốc tế nhằm giảm chi phí trung gian cho doanh nghiệp.

- Các địa phương công khai khung giá thuê đất và phổ biến các biểu thuế theo lộ trình đã cam kết để nhà đầu tư chủ động lựa chọn và thực hiện kế hoạch kinh doanh.

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính bằng cách tăng cường áp dụng hành chính điện tử và giảm các thủ tục không cần thiết.

Quyết định 3318/QĐ-BCT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  1. Đầu tư hơn 5 triệu USD vốn ODA cho dự án đổi mới hệ thống y tế

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 1331/QĐ-TTg về phê duyệt dự án Tăng cường chăm sóc phát triển trẻ em toàn diện gắn liền với đổi mới hệ thống y tế tại Việt Nam do Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc tài trợ.

Theo đó, hạn mức vốn ODA không hoàn lại trong dự án này là 5.119.595 USD, trong đó, vốn có sẵn là 1.902.754 USD, vốn sẽ vận động là 3.216.841 USD.

Nguồn vốn này sẽ đảm bảo thực hiện cho mục tiêu của dự án được phê duyệt, đó là:

 - Tăng cường năng lực hệ thống y tế trong lĩnh vực bà mẹ - trẻ em nhằm mở rộng độ bao phủ và nâng cao chất lượng cho phát triển trẻ em toàn diện.

- Góp phần đảm bảo hòa nhập xã hội và công bằng xã hội vì chất lượng giống nòi, nguồn nhân lực xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tương lai.

Dự án được thực hiện tại Hà Nội, Gia Lai, Kom Tum và Điệm Biên từ năm 2017 đến năm 2021.

Quyết định 1331/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 09/9/2017.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên

Ngày 06/9/2017, Bộ Giáo dục và Đạo tạo ban hành thông tư 21/2017/TT-BGDĐT quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý giáo dục, theo đó, để tổ chức tập huấn qua mạng, đơn vị chủ trì tập huấn cần đảm bảo các yêu cầu như: Có hệ thống quản lý học tập qua mạng đáp ứng các yêu cầu tại Điều 5 của Thông tư này; có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo triển khai các hoạt động tập huấn qua mạng, đáp ứng các yêu cầu tại Điều 6 của Thông tư này; có đầy đủ học liệu đáp ứng các yêu cầu tại Điều 7 của Thông tư này; có đội ngũ cán bộ tổ chức tập huấn qua mạng đáp ứng các yêu cầu tại Điều 8 của Thông tư này.

Theo Thông tư, hệ thống quản lý học tập qua mạng bao gồm các chức năng: Quản lý các khóa học, cho phép tổ chức lưu trữ và phân phối các nội dung học tập tới người học; cho phép người học truy cập vào các nội dung học tập qua mạng như đã đăng ký và có thể tự học tập, tự đánh giá và nắm bắt được tiến trình, kết quả học tập của bản thân; cho phép đơn vị chủ trì tập huấn quản lý điểm, tiến trình học tập, kết quả học tập của người học và các hoạt động của người dạy trên môi trường mạng; cung cấp diễn đàn trao đổi và các công cụ hỗ trợ khác để người học có thể trao đổi với người dạy hoặc Ban tổ chức lớp học về các vấn đề liên quan đến học qua mạng; quản lý được các yêu cầu thông tin khác của đơn vị chủ trì tập huấn.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/10/2017.

4. Từ năm 2020, chỉ bán kháng sinh khi có đơn thuốc

Đây là mục tiêu đề ra tại Quyết định 4041/QĐ-BYT ngày 07/9/2017 của Bộ Y tế về việc thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020, Theo đó, đến năm 2020 các quầy thuốc, nhà thuốc khi bán kháng sinh phải có đơn thuốc đạt tỷ lệ thực hiện là 100% .

Ngoài ra, các đơn vị thực hiện điều trị ngoại trú phải tăng tỷ lệ tuân thủ việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về kê đơn thuốc đến năm 2020 như sau:

– Các cơ sở khám chữa, bệnh công lập và bệnh viện tư nhân phải kê đơn thuốc đủ nội dung đạt 100%, còn lại các cơ sở khám chữa, bệnh tư nhân khác đạt 80%;

 – Quản lý và sử dụng kháng sinh trong các bệnh lý nhiễm trùng đạt 90% đối với cơ sở khám, chữa bệnh công lập và bệnh viện tư nhân, còn lại các cơ sở khám chữa, bệnh tư nhân khác đạt 70%.

Quyết định 4041/QĐ-BYT có hiệu lực từ ngày 07/9/2017.

  1. Điều kiện cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau đại học

Nội dung này được Chính phủ quy định cụ thể tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, cán bộ, công chức được cử đi đào tạo sau đại học phải đáp ứng 04 điều kiện, gồm: Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu; Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

Viên chức được cử đi đào tạo phải đáp ứng 03 điều kiện, gồm: Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có); Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo bằng nguồn ngân sách Nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý sẽ phải đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp: Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo; Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp; Đã hoàn thành và dược cấp văn bằng tốt nghiệp nhưng bỏ việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết nêu trên.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 21/10/2017.

  1. Bốn biện pháp bảo đảm bắt buộc phải đăng ký 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.

Nghị định chỉ rõ, 04 biện pháp bảo đảm phải đăng ký bao gồm: Thế chấp quyền sử dụng đất; Thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp tài sản đó đã được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay; Thế chấp tàu biển.

Bên cạnh đó, 03 biện pháp bảo đảm được đăng ký khi có yêu cầu, bao gồm: Thế chấp tài sản là động sản khác; Thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; Bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; mua bán tàu bay, tàu biển; mua bán tài sản là động sản khác có bảo lưu quyền sở hữu.

Cũng theo Nghị định này, tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm bằng một trong các hình thức: Qua hệ thống đăng ký trực tuyến; Nộp trực tiếp; Qua đường bưu điện; Qua thư điện tử trong trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.

  1. Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp được lập theo chu kỳ 10 năm 

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BCT quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Thông tư này chỉ rõ, Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp được lập trên địa bàn cấp tỉnh thuộc nhóm quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng sản xuất và được lập cho mỗi giai đoạn 10 năm, có xét triển vọng 10 năm tiếp theo; 05 năm 01 lần, Quy hoạch này sẽ được xem xét, điều chỉnh; trừ trường hợp cần thiết, UBND cấp tỉnh trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương.

Hồ sơ Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp gồm: Dự thảo Tờ trình của Sở Công Thương đề nghị phê duyệt Quy hoạch; Dự thảo Quyết định phê duyệt Quy hoạch; Báo cáo Quy hoạch đã hoàn thiện sau khi lấy ý kiến của các cơ quan liên quan; Báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của các Sở, ngành, UBND cấp huyện, tổ chức, cá nhân liên quan; Văn bản góp ý của các sở, ngành, UBND cấp huyện, tổ chức, cá nhân liên quan; Quyết định phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí; Các văn bản, tài liệu khác (nếu có).

Sau khi hoàn thành hồ sơ Quy hoạch, Sở Công Thương báo cáo UBND cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch, đồng thời có trách nhiệm gửi hồ sơ Quy hoạch tới các thành viên Hội đồng trước ngày họp thẩm định ít nhất 05 ngày làm việc.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/10/2017.

                                                                                                                                                                                                                            BBT: Thu Thoài