KHU TÁI ĐỊNH CƯ VEN ĐƯỜNG CẦU CHÁY VÀ ĐƯỜNG AIII Quy Hoạch Chi Tiết + 1/500

QUY HOẠCH CHI TIẾT PHÂN LÔ- KHU TÁI ĐỊNH CƯ VEN ĐƯỜNG CẦU CHÁY VÀ ĐƯỜNG AIII

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG 11- THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

CHỦ ĐẦU TƯ: BAN QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: VIỆN NGHIÊN CỨ KIẾN TRÚC TRUNG TÂM KIẾN TRÚC MIỀN NAM

Khu Tái ĐỊnh Cư Ven đường Cầu Cháy

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   Thu Thoài- QLĐT