QUY HOẠCH CHỈNH TRANG KHU DÂN CƯ PHƯỜNG THẮNG NHẤT Quy Hoạch Đô Thị

QUY HOẠCH CHỈNH TRANG KHU DÂN CƯ PHƯỜNG THẮNG NHẤT

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG THẮNG NHẤT- THÀNH PHỐ VŨNG TÀU- TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

CHỦ ĐẦU TƯ: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Quy hoạch chỉnh trang khu dân cư phường Thắng Nhất

                                                                                                                                                                                                                                                                         Thu Thoài