Khu Nhà ở phía Tây đường 3/2 Quy Hoạch Chi Tiết + 1/500

QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500 KHU NHÀ Ở SỐ 2 PHÍA TÂY ĐƯỜNG 3/2

ĐỊA ĐIỂM: PHƯỜNG 11- THÀNH PHỐ VŨNG TÀU- TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

CHỦ ĐẦU TƯ: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

 

                                                                                                                                                                                                                               Thu Thoài