Quy Hoạch Chi Tiết 1/500 Khu Dân cư dọc Quốc lộ 51B Quy Hoạch Chi Tiết + 1/500

Quy Hoạch Chi Tiết 1/500 Khu Dân cư dọc Quốc lộ 51B phường Thắng Nhất

THEO QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH phê duyệt khu đất DNTN Tấn Phát

đề nghị xây dựng trạm KDXD thuộc Quy hoạch nhà ở Liên Kế chung cư cao tầng kết hợp với Dịch Vụ Thương Mại

Phối cảnhTổng mặt bằng

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       Thu Thoài