Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị Bắc Vũng Tàu Quy Hoạch Chi Tiết + 1/500

 UBND Thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3345/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu tại phường 12, TP.Vũng Tàu. 

Theo đồ án quy hoạch, khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu có tổng diện tích 90,5 ha, quy mô dân số 18.000 người.

Cơ cấu sử dụng đất được quy hoạch như sau:

Đất ở và đất thương mại dịch vụ, chợ có diện tích 49,76 ha – chiếm 54,98%;

Đất công trình công cộng, giao thông, công viên cây xanh: 40,7 ha–chiếm 45,02%.

 

Khu Đô thị Bắc Vũng Tàu

                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                Thu Thoài