Quyết định 823/QĐ-QLĐT ngày 24/4/2017 Tin Phòng Quản Lý Đô Thị

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực và đặc biệt không làm cản trở đến hoạt động của tổ chức, cá nhân liên quan đến công trình được kiểm tra, ngày 24/4/2017 Phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu đã ban hành quyết định số 823/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công, xây dựng, kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công hạng mục công trình/ công trình xây dựng đối với công trình cấp IV.

Quy trình này được áp dụng để thực hiện việc kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng hoặc hạng mục công trình vào sử dụng đối với các công trình cấp IV sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu do UBND Vũng Tàu quyết định đầu tư, đã được UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ủy quyền tại Quyết định số 11/2017/QD-UBND ngày 07/4/2017.

Kèm theo File Quyết định 823/QĐ-QLĐT ngày 24/4/2017

                                                                                                                                                                                                                            Thu Thoài - Phòng Quản lý đô thị TP. Vũng Tàu