Lắp đặt các bảng tên đường số nhà trên đị bàn thành phố Vũng Tàu Tin Phòng Quản Lý Đô Thị

169 tuyến đường, hẻm được lắp bảng tên và đặt lại biển số nhà đúng quy cách

Theo quy hoạch đặt tên đường phố đối với những đường mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 thì thành phố Vũng Tàu có 169 tuyến đường, hẻm hiện trạng cần phải đặt tên, trong đó 164 tên đặt mới, 05 tuyến đường đặt tên theo tên đường hiện hữu nối dài. Công tác đánh số nhà được phòng Quản lý đô thị bàn giao cho UBND các phường, xã triển khai hướng dẫn người dân thực hiện đồng bộ. Về quy cách qui cách và tiêu chí cụ thể như sau: Nhà bên trái lấy số lẻ (1,3,5…), nhà bên phải lấy số chẳn (2,4,6…); Mẫu biển số nhà đã được UBND thành phố phê duyệt, theo đó biển số nhà được làm bằng chất liệu mica, dán decan, nền xanh, chữ và viền màu trắng, kích thước 20x30cm, có đầy đủ số nhà, tên đường, phường, đặt cách mặt đường 2m đối với nhà mặt phố, 1,4m trở lên đối với các trường hợp còn lại. Được biết, đến thời điểm hiện tại, phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu đã hoàn thành việc lắp bảng tên cho 169 tuyến đường mới với nguồn ngân sách khoảng 6 tỷ đồng.

Đối với công tác đánh số nhà, hiện nay UBND các phường xã đã triển khai thực hiện, người dân có nhu cầu cấp giấy Chứng nhận số nhà có thể liên hệ với UBND các phường xã để được hướng dẫn thực hiện.

Để thuận tiện cho công tác cấp giấy Chứng nhận số nhà đồng bộ trên địa bàn thành phố, theo ông Hoàng Xuân Nguyễn, Phó trưởng phòng Quản lý đô thị: “đề nghị UBND các phường, xã tổ chức khảo sát, lập danh sách các số nhà để đề xuất UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận số nhà cho người dân theo quy định.

                                                                                                                                                                         Đăng bài: Huy Hoàng- Phòng QLĐT thành phố Vũng Tàu