Hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán thu chi ngân sách năm 2017 Tin Thành Phố Vũng Tàu

Chiều ngày 30/12, tại hội trường Thành ủy (số 76 Trương Công Định), UBND thành phố Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng  và dự toán thu chi ngân sách năm 2017 cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Vũng Tàu. Dự hội nghị có ông Mai Ngọc Thuận -  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; ông Nguyễn Lập - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; các ông, bà Thường trực Thành ủy, HĐND, lãnh đạo UBND Thành phố, lãnh đạo các Ban của HĐND, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Thành phố; Bí thư, Chủ tịch UBND phường, xã; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định số 11269/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017; dự thảo Quyết định ban hành Chương trình hành động và Chương trình hành động của UBND thành phố Vũng Tàu về tổ chức thực hiện Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh BR-VT và nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2017; dự thảo Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước năm 2017 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Ngọc Thuận nhấn mạnh: năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết lần thứ VI của Tỉnh, Thành phố, do đó đối với các tổ chức Đảng cần phải nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của mình, đối với các cơ quan Chính quyền cần phải tích cực, chủ động và quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, với MTTQ và các đoàn thể cần tăng cường vai trò tuyên truyền và giám sát phản biện; ngoài ra các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cần tích cực thực hiện Nghị quyết trung ương 4 và Chỉ thị 05-BCT của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt là nâng cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tăng cường đoàn kết nội bộ; làm tốt hơn vai trò tham mưu, tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, cơ quan nhằm thực hiện và đạt kết quả tốt nhất mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Ông Nguyễn Lập - Chủ tịch UBND Thành phố

Kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Lập ghi nhận những kết quả đạt được của thành phố trong năm 2016, đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại cần khắc phục; ông đề nghị năm 2017, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Thành phố cần ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ đã được giao với tinh thần quyết tâm để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Ông cũng yêu cầu, ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết hoạt động năm 2016  với hình thức phù hợp, thiết thực hiệu quả, đồng thời triển khai, thực hiện và đạt kết quả tốt nhất kế hoạch năm 2017 đề ra; trong từng lĩnh vực, từng ngành Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể với một tinh thần trách nhiệm cao và đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu của từng cơ quan, đơn vị. Nhân dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Đinh Dậu, Chủ tịch UBND Thành phố cũng đưa ra một số nội dung nhiệm vụ cụ thể để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nguồn: http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn/