Hội nghị lần thứ Tám BCH Đảng bộ TP Vũng Tàu, Bí thư Tỉnh ủy: Cần huy động tốt mọi nguồn lực xã hội, xã hội hóa các dự án để phát triển kinh tế Tin Thành Phố Vũng Tàu

Hội nghị lần thứ Tám BCH Đảng bộ TP Vũng Tàu, Bí thư Tỉnh ủy:

Cần huy động tốt mọi nguồn lực xã hội, xã hội hóa các dự án để phát triển kinh tế

Ngày 15/12, tại hội trường Thành ủy (76, Trương Công Định), Ban chấp đảng bộ thành phố Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ Tám nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh, ông Mai Ngọc Thuận – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND Thành phố, ông Nguyễn Đăng Minh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, ông Nguyễn Lập – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Thành phố, lãnh đạo các phòng, ban của Tỉnh ủy, các ông bà trong BCH Đảng bộ thành phố khóa VI, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy …

 

Trong năm 2016, Thành ủy Vũng Tàu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị; qua đó hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Kinh tế đảm bảo bảo tăng trưởng ổn định, tổng doanh thu thương mại - dịch vụ ước đạt 151.100 tỷ đồng, đạt 101,4% kế hoạch năm, tăng 29.9% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành CN-TTCN ước đạt 19.700 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm, tăng 27,5% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngư nghiệp ước đạt 6.600 tỷ đồng, đạt 101,5% kế hoạch năm, tăng 17,9% so với cùng kỳ; tổng số lượt khách đến tham quan, du lịch khoảng 5,8 triệu lượt người, trong đó có khoảng 398 ngàn lượt khách quốc tế. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong năm ước đạt 3.487 tỷ đồng, đạt 95% kế hoạch  tỉnh giao. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được chú trọng, một số công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về vốn, thủ tục đầu tư, mặt bằng …nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Công tác quản lý đất đai, xây dựng, quản lý trật tự vỉa hè, lòng đường, lề đường, vệ sinh môi trường được quan tâm; thông tin tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, dành được sự quan tâm đông đảo của các tầng lớp nhân dân; vấn đề an sinh xã hội được Đảng bộ, Chính quyền và các đoàn thể từ cấp cơ sở đến thành phố quan tâm, chăm lo chu đáo, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai rộng rãi, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục tổ chức các hội nghị phổ biến quán triệt nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và thành phố lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là Thành ủy đã chỉ đạo các cấp các ngành tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, Thành ủy đã thành lập tổ điều tra, nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời nắm tình hình tư tưởng, cán bộ, đảng viên và nhân dân; trên cơ sở đó, tiến hành định hướng dư luận; tổ chức hội nghị quán triệt triển khai, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới các địa phương, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

Năm 2017, thành phố Vũng Tàu tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội; trong đó tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm: Thúc đẩy kinh tế dịch vụ du lịch phát triển, trong đó tập trung tạo lập môi trường du lịch thân thiện, chất lượng, uy tín, an toàn; kết hợp với việc tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị nhằm xây dựng thành phố Vũng Tàu là đô thị du lịch xanh, sạch, đẹp. Đẩy  mạnh công tác quản lý đô thị; tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ đất công trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt, triển khai: kế hoạch số 109-KH/TU ngày 13/12/2016 của Thành ủy về tiếp tục triển khai thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố giai đoạn 2015 – 2021; kế hoạch số 101-KH/TU ngày 13/12/2016 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 14/4/2016 của BCH Đảng bộ thành phố Vũng Tàu về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thành phố Vũng tàu chuyên nghiệp, tận tâm phục vụ nhân dân giai đoạn 2016 – 2021; kết luận số 14/KL/TU ngày 5/12/2016 của Tỉnh ủy kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành đảng bộ Tỉnh khóa VI; hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 21/11/2016 của Ủy ban KTTW hướng dẫn một số điều trong quy định số 30-QĐ/TW thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận một số vấn đề về các dự án , quy hoạch tại xã Long Sơn; dự án đầu tư trung tâm nghề cá và chế biến hải sản tập trung tại Gò Găng; vấn đề xây dựng không phép, trái phép, việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực này; vấn đề xả thải trực tiếp ra sông, chế biến hải sản gây ô nhiễm môi trường tại phường 12; các giải pháp thực hiện phát triển du lịch năm 2017…. 

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh biểu dương, ghi nhận những kết quả của thành phố Vũng Tàu đã đạt được trong năm 2016 nhất là việc thành phố đã kiên quyết xử lý vấn đề  về xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công, quản lý đô thị, trật tự xây dựng và tạo một hình ảnh đẹp về Bãi Sau; đồng thời ủng hộ thành phố trong việc thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Để làm tốt hai nhiệm vụ này, ông đề nghị Đảng bộ và Chính quyền thành phố cần làm tốt công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, tạo nguồn nhân lực, quản lý nhà nước về du lịch; bộ máy chính quyền nhà nước cần thân thiện để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhân dân triển khai thực hiện. Ông cũng đề nghị thành phố cần huy động tốt mọi nguồn lực xã hội, xã hội hóa các dự án để phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng sự nghiệp giáo dục để tạo ra đội ngũ cán bộ, công nhân đáp ứng được nhu cầu phát triển của địa phương, đất nước; phát triển kinh tế cần đi đôi với vấn đề bảo vệ môi trường, đối với các dự án có ảnh hưởng đến môi trường cần phải loại bỏ ngay; thành phố cũng cần quyết liệt trong việc thực hiện nghị quyết trung ương 4, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp đổi mới.

Kết luận hội nghị, ông Mai Ngọc Thuận đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2016 và thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế đồng yêu cầu để hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2017 nhất là thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm của năm các cấp, ngành cần: tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, chú trọng cải cách thủ tục hành chính; rà soát lại toàn bộ quỹ đất công trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về vấn đề quản lý đô thị, bảo vệ môi trường; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội; quyết liệt trong vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Ông cũng chỉ đạo từ năm 2017, sẽ không giao cho chủ tịch UBND các phường, xã làm chủ đầu tư các dự án, trừ các công trình đang triển khai dở dang; trong 2 năm 2017-2018 sẽ xây dựng 28 trụ sở khu phố để nhân dân có nơi sinh hoạt chung; yêu cầu lãnh đạo Phòng giáo dục – đào tạo, chủ tịch UBND các phường, xã kiểm tra, xem xét toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố, trường nào không đủ điều kiện cơ sở vật chất phải tiến hành làm ngay nhằm đảm bảo môi trường vệ sinh cho các cháu. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong hoạt động giám sát, phản biện, công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”./.

                                                                                                                                                               nguồn: http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn/