UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VI Tin Thành Phố Vũng Tàu

UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VI

Vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 08/11/2016 về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành  phố Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Kế hoạch này nhằm tạo sự thống nhất của các phòng ban, đơn vị, UBND các phường xã thuộc thành phố Vũng Tàu trong việc triển khai cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành  phố Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020; nâng cao năng lực điều hành, quản lý Nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Phấn đấu xây dựng thành phố Vũng Tàu là thành phố du lịch, sạch đẹp, văn minh, thân thiện và ấn tượng.

Theo đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Vũng Tàu sẽ triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành  phố Vũng Tàu lần thứ VI đi vào cuộc sống. UBND thành phố Vũng Tàu tổ chức quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hành động, chương trình thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VI với những giải pháp cụ thể. Để bảo đảm triển khai tốt Nghị quyết của Thành ủy và Nghị quyết HĐND Thành phố về các mục tiêu KT - XH, quốc phòng - an ninh năm 2016 và nhiệm kỳ 2016 - 2020, các cơ quan, đơn vị, các phường, xã bám sát chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình của đơn vị, địa phương, chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả các nhóm giải pháp chủ yếu đề ra; đồng thời tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI, UBND thành phố Vũng Tàu xác định, vấn đề quy hoạch và quản lý quy hoạch ở đô thị là công tác quan trọng. Đồng thời tập trung nguồn vốn sự nghiệp của Thành phố, kiến nghị Tỉnh ưu tiên nguồn vốn sự nghiệp cho thành phố để khẩn trương hoàn thành các đồ án quy hoạch đô thị theo lộ trình. Thực hiện quản lý và phát triển đô thị đồng bộ từ đồ án đến công bố công khai quy hoạch, cắm mốc giới theo quy hoạch ra ngoài thực địa; tổ chức quản lý chặt chẽ (quản lý trật tự xây dựng, đất đai, trật tự công cộng...) theo quy hoạch.

UBND thành phố Vũng Tàu cũng đề ra mục tiêu, biện pháp triển khai, phấn đấu đến năm 2020, tổng thu ngân sách tăng bình quân 15% trở lên/năm; hoàn thành 98% tiêu chí hạ tầng kỹ thuật đô thị , 95% khu phố, thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa, 98% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn; 100% người dân khu vực nội thành được cấp nước sạch; xây dựng cơ sở vật chất hệ thống trường mầm non cơ bản đáp ứng yêu cầu huy động trẻ đến trường; trên 93% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa; trong 5 năm có từ 45.000 đến 47.000 lao động được giải quyết việc làm. Tiếp tục duy trì 100% số cơ sở sản xuất kinh doanh mới đi vào hoạt động đảm bảo đạt tiêu chuẩn về môi trường... Bên cạnh đó các phòng ban, cơ quan, đơn vị, phường xã cần phát triển tốt về mọi mặt kinh tế -xã hội, an ninh-quốc phòng, nâng cao chất lượng bộ máy hành chính, làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Có thể thấy rằng, với những thành tựu và bài học kinh nghiệm được rút ra trong những năm qua, thành phố Vũng Tàu đang nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VI, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung "Tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực và bền vững gắn với phát triển tương xứng văn hóa - xã hội; hoàn thiện, nâng cao chất lượng đô thị loại I./.

Nguồn: http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn/