Điều chỉnh cục bộ phân lô và lộ giới Khu nhà ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa , phường 3, thành phố Vũng Tàu Quy Hoạch Chi Tiết + 1/500

Điều chỉnh cục bộ phân lô và lộ giới Khu nhà ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa , phường 3, thành phố Vũng Tàu

Ngày 28/9/2016, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 9048/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ phân lô và lộ giới Khu nhà ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa , phường 3, thành phố Vũng Tàu, cụ thể sau:

1. Điều chỉnh phạm vi ranh giới: Khu vực điều chỉnh cục bộ tại lô F1 (từ lô 01 ÷ 09, lô 21, 22) và Lô G2 (từ lô 27 ÷ lô 37) thuộc quy hoạch 1/500 Khu nhà ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Nam Thống Nhất nối dài), phường 3, thành phố Vũng Tàu.

2. Điều chỉnh quy mô và tính chất:

Quy mô: Diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 2.439,0m2, điều chỉnh tổng diện tích dự án từ 15.072,5m2 thành 10.696,2m2 (do một phần diện tích dự án đã chuyển nhượng cho các chủ đầu tư khác).

Tính chất khu vực điều chỉnh cục bộ: là khu đất nhà ở liên kế

3. Nội dung điều chỉnh cục bộ:

a. Quy hoạch sử dụng đất:

-  Lô F1: Điều chỉnh kích thước các lô đất từ lô 01 ÷ 09, lô 21, 22 cho phù hợp với thực tế sử dụng.

- Lô G2: Điều chỉnh chiều dài các lô đất từ lô 27 ÷ lô 37 từ 22,5m thành khoảng 17,5m và phần chiều dài còn lại khoảng 5m điều chỉnh thành đường giao thông (Mặt cắt 5 – 5)

-  Diện tích, kích thước cụ thể các lô đất điều chỉnh tại Lô F1 và G2 được thể hiện chi tiết trong Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng được duyệt.

BẢNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

STT

Loại đất

Quy hoạch đã phê duyệt

Quy hoạch điều chỉnh

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất xây dựng nhà ở

9.779,0

65,0

5.872,4

55,0

2

Đất sân, cây xanh

2.237,0

15,0

1.681,2

16,0

3

Đất giao thông

3.056,5

20,0

3.142,6

29,0

Tổng cộng

15.075,5

100,0

10.696,2

100,0

 

b. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

- Tại khu vực điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh hệ thống đấu nối hạ tầng kỹ thuật cho từng lô đất xây dựng nhà ở cho phù hợp.

- Giữ nguyên hướng tuyến và mặt cắt 4-4 đường quy hoạch hướng Đông Bắc dự án theo đúng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 3, thành phố Vũng Tàu và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Nam Sân bay đã được UBND tỉnh phê duyệt.

-  Điều chỉnh mặt cắt các tuyến đường nội bộ như sau:

+ Mặt cắt 1 – 1: Điều chỉnh lộ giới từ 30,5m ( 3m-7m-10,5m-7m-3m)

Thành 29,5m (3m-7m-9,5m-7m-3m).

+ Mặt cắt 2 – 2: Điều chỉnh lộ giới từ 13m (3m-7m-3m) thành 12,5m (3m-7m-2,5m)

+ Mặt cắt 3 – 3: Điều chỉnh lộ giới từ 12,5m (2,75m-7m-2,75m) thành 12m (2m-8m-2m)

+ Mặt cắt 4 – 4: Giữ nguyên lộ giới 13m (3m-7m-3m)

+ Mặt cắt 5 – 5: Điều chỉnh lộ giới từ 13m (3m-7m-3m) tại Lô G2 đoạn từ lô 27 đến lô 37 thành 18,2m (1,2m-4m-3m-7m-3m) 

4. Thiết kế đô thị:

Nhà ở được xây dụng theo bản vẽ thiết kế mẫu đã được Sở Xây dựng thỏa thuận tại Văn bản số 211/XD-KTQH ngày 20/3/2006.

Các quy định khác:

+ Hình thức kiến trúc ngoài công trình: Hiện tại, hạn chế các chi tiết rườm rà và tuân thủ các quy định tại Điều 24 “Quy định về hình thức kiến trúc ngoài công trình” của Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Vũng Tàu đã được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014.

+ Vật liệu màu sắc công trình: cổng – tường rào; vỉa hè: Tuân thủ các quy định của Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Vũng Tàu đã được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014.

5.     Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo nội dung của Quyết định số 2754/QĐ-UBT ngày 20/11/1996 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nguồn: http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn/