Điều chỉnh cục bộ quy hoạch diện tích 3.907m2 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trục đường 51B Quy Hoạch Chi Tiết + 1/500

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch diện tích 3.907m2 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trục đường 51B

(đoạn từ Sân bay đến đường Lê Hồng Phong), phường 8, TPVT.

Ngày 6/10/2016, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 9285/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch diện tích 3.907m2 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trục đường 51B (đoạn từ Sân bay đến đường Lê Hồng Phong), phường 8, TPVT, nội dung điều chỉnh như sau:

1. Điều chỉnh phạm vi ranh giới:

-  Phía Bắc giáp: Đường Nguyễn An Ninh;

-  Phía Tây giáp: Đường Đội Cấn và khu dân cư hiện trạng;

-  Phía Đông giáp: Chung cư theo quy hoạch và khu dân cư hiện trạng;

-  Phía Nam giáp: Khu dân cư hiện trạng.

2.  Điều chỉnh quy mô và tính chất:

Quy mô: Diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ: 3.907m2

Tính chất khu đất điều chỉnh cục bộ:  là khu dân cư hiện trạng do dân tự xây dựng nhà ở.

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

a. Quy hoạch sử dụng đất: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch diện tích khoảng 3.907m2 thuộc lô L2, H12 từ đất nhà ở liên kế xây dựng theo dự án đầu tư thành đất khu dân cư hiện trạng xây dựng nhà ở tầng cao tối đa ≤ 04 tầng, mật độ xây dựng theo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam hiện hành.

b. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Tại khu vực điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh hệ thống đấu nối hạ tầng kỹ thuật cho từng lô đất xây dựng nhà ở cho phù hợp.

c. Các quy định quản lý về không gian, kiến trúc, cảnh quan và các quy định khác tuân thủ Tiêu chuẩn, quy chuẩn Xây dựng Việt Nam và các quy định của Quy chế Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Vũng Tàu đã được UBND thành phố Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014.

Nguồn: http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn/