Xây dựng Vũng Tàu là Thành phố du lịch “xanh, sạch, đẹp” Tin Phòng Quản Lý Đô Thị

Xây dựng Vũng Tàu là Thành phố du lịch “xanh, sạch, đẹp”

Trong những năm qua, công tác đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị luôn được Đảng bộ, chính quyền thành phố quan tâm, chỉ đạo. Nhiều dự án đầu tư chỉnh trang đô thị được triển khai, mang lại sự đồng bộ và cơ bản hoàn thiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị như đường giao thông, vỉa hè, hệ thống cây xanh, chiếu sáng, công viên, các công trình phúc lợi công cộng…, qua đó góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và làm thay đổi tích cực diện mạo đô thị, được đông đảo bạn bè, du khách đánh giá cao. Những kết quả đạt được đó đã phần nào thể hiện tầm vóc của một thành phố du lịch và là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những biểu hiện tích cực đó, thực trạng trật tự, vệ sinh và mỹ quan đô thị của thành phố còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém: tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường; nạn xả rác thải trên đường giao thông, tại các khu vực công cộng còn phổ biến; hoạt động quảng cáo dưới hình thức phát tờ rơi, sơn, vẽ nội dung quảng cáo trên các gốc cây, trụ điện, tường rào và hiện tượng treo, gắn biển quảng cáo, bảng hiệu còn tùy tiện, xô bồ, thiếu mỹ quan; hệ thống cây xanh đô thị mặc dù được quan tâm đầu tư nhưng còn thiếu quy hoạch bài bản về lâu dài.

Do đó, để khắc phục những hạn chế, yếu kém và đẩy mạnh việc thực hiện mục tiêu “Xây dựng Vũng Tàu là Thành phố du lịch xanh, sạch, đẹp” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI đã đề ra, Ban thường vụ Thành ủy đã ra chỉ thị trong đó yêu cầu: các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể thuộc thành phố và phường, xã cần nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc “Xây dựng Vũng Tàu là thành phố du lịch xanh, sạch, đẹp” vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài, là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội tại địa phương; đồng thời cần nhận thức đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội trên cơ sở phat huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, thành viên, hội viên đang công tác, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị mình và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục tiêu, ý nghĩa nhiệm vụ “Xây dựng Vũng Tàu là thành phố du lịch xanh, sạch, đẹp”, để cùng góp phần tôn tạo, bảo vệ và ngăn chặn những hành vi xâm hại đến mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và các công trình kiến trúc cảnh quan, hệ thống cây xanh của thành phố. Giao UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban chuyên môn về thực hiện nhiệm vụ xây dựng thành phố “xanh”, thành phố “sạch”, thành phố “đẹp”. Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể, phường, xã quán triệt sâu sắc đội ngũ cán bộ, đảng viên tại cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện “Xây dựng Vũng Tàu là thành phố du lịch xanh, sạch, đẹp”; trong đó cán bộ, đảng viên có nhà mặt tiền đường phố cho thuê để kinh doanh hay tự tổ chức kinh doanh cần nghiêm túc chấp hành hoặc vận động người thuê mặt bằng kinh doanh chấp hành quy định, hướng dẫn về việc treo, lắp đặt bảng hiệu quảng cáo, không cho thuê vỉa hè trước nhà để buôn bán; có ý thức giữ gìn, bảo vệ, tôn tạo vỉa hề, cây xanh trước nhà, kịp thời ngăn chặn hoặc thông báo chính quyền địa phương biết để ngăn chặn các hành vi phá hoại vỉa hè, cây xanh. UBND thành phố khẩn trương có kế hoạch cụ thể để triển khai chỉ thị đồng thời chỉ đạo tăng cường các hoạt động kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gây tổn hại đến mỹ quan, vệ sinh trật tự đô thị, nghiên cứu có cơ chế khen, thưởng xứng đáng, kịp thời nhằm động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ, tôn tạo mỹ quan, vệ sinh đô thị. UBMTTQ thành phố và các đoàn thể chính trị, xã hội vận động thành viên, hội viên tổ chức mình tích cực hưởng ứng thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Vũng Tàu là thành phố du lịch xanh, sạch, đẹp” thông qua việc phát động các phong trào thi đua mang nội dung, ý nghĩa thiết thực.

Ngoài sự vào nỗ lực của các cơ quan chức năng. Mỗi người dân Thành phố biển hãy chung tay cùng Đảng bộ, Chính quyền thành phố xây dựng Vũng Tàu là thành phố du lịch xanh, sạch, đẹp bằng những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn như: không xả rác bừa bãi, không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, không chặt phá cây xanh, không tổ chức phát tờ rơi tại các nút giao thông và tô vẽ quảng cáo trên tường, trục, cột điện, mỗi nhà nên trồng thêm một cây xanh, làm sạch vỉa hè nơi kinh doanh.... Mỗi người hãy tích cực hành động và phấn đấu xây dựng vì một thành phố biển xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện, ấn tượng!

                                                                                                                                                                                                             Đăng bài: Thu Thoài

                                                                                                                                                                                       http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn/