“Ý tưởng trang trí hoa, thiết kế Hội hoa xuân và đèn trang trí nghệ thuật một số tuyến đường phục vụ tết Nguyên đán năm 2017” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu Tin Phòng Quản Lý Đô Thị

Tổ chức cuộc thi

“Ý tưởng trang trí hoa, thiết kế Hội hoa xuân và đèn trang trí nghệ thuật một số tuyến đường phục vụ tết Nguyên đán năm 2017”

trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Trong thời gian vừa qua, phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu tổ chức cuộc thi ý tưởng “Thiết kế Hội Hoa Xuân và Đèn trang trí nghệ thuật một số tuyến đường phục vụ Tết Nguyên đán năm 2017” trên địa bàn thành phố.

Theo đó, phòng Quản lý đô thị đã tổ chức đấu thầu, đăng tải quy chế cuộc thi trên trang thông tin điện tử, trên báo chí , bên cạnh đó phòng cũng gửi một số giấy mời, mời các công ty thiết kế trên khắp cả nước tham gia. Đến nay, phòng Quản lý đô thị đã nhận được rất nhiều hồ sơ tham gia về cuộc thi này.

Cuộc thi này nhằm tìm kiếm những ý tưởng hay, mới lạ, và nêu lên nét đặc trưng của Vũng Tàu, giúp cho Vũng Tàu ngày càng đi lên, phát triển mạnh, thu hút khách du lịch, tạo một môi trường thân thiện cho người Vũng Tàu cũng như khách du lịch.

Dưới đây, là những ý tưởng Đèn trang trí chiếu sáng nghệ thuật một số tuyến đường phục vụ tết Nguyên đán.

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Biểu tượng việt

File

Liên danh CTCP kỹ thuật và Thương mại Nam Việt- Công ty chiếu sáng ASA

File 

Công ty cổ phần Dịch vụ Ánh Dương - Thiết kế Hội Chiếu Sáng 

File 1

File 2

Công ty TNHH Vilight

                                                                                                                               Đăng bài:Thu Thoài - Phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu