Giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức phòng QLĐT TP. Vũng Tàu Pháp Luật Hàng Tuần

I. Giao tiếp và ứng xử:

Cán bộ, công chức, người lao động khi thi hành nhiệm vụ phải thực hiện các quy định về những việc phải làm và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

Trong giao tiếp với ứng xử, cán bộ, công chức, người lao động, phải có thái độ lịch sự, tôn trọng, thể hiện văn minh nơi công sở. Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc, không nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt

II. Giao tiếp và ứng xử với nhân dân:

1: Cán bộ, công chức, người lao động khi giao tiếp và ứng xử với nhân dân phải thể hiện thái độ nhã nhặn, văn minh, lịch sự, cụ thể:

a) Lắng nghe nhân dân trình bày ý kiến, nguyện vọng;

b) Giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về quy định liên quan đến giải quyết công việc

c) Trả lời những yêu cầu chính đáng của nhân dân

2: Trường hợp những yêu cầu của nhân dân không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, thì cán bộ, công chức hướng dẫn nhân dân đến đúng đơn vị có thẩm quyền giải quyết2: Cán bộ, công chức, người lao động không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà, vô trách nhiệm, vô cảm khi thực hiện nhiệm vụ.

( Trích Điều 7,8 Quy chế Văn hóa Công sở của Phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu. Ban hành kèm theo quyết định số 513/QĐ-QLĐT ngày 18/3/2016 của phòng Quản lý đô thị)

                                                                                                                                                                                     Đăng bài: Thu Thoài- Phòng QLĐT TP Vũng Tàu