Các hành vi bị cấm trong văn hóa công sở Pháp Luật Hàng Tuần

Các hành vi bị cấm trong văn hóa công sở

a) Hút thuốc lá trong phòng làm việc

b) Sử dụng đồ uống có cồn tại công sở, trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan vào các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại dao;

c) Quảng cáo thương mại tại công sở.

( Trích Điều 4 Quy chế Văn hóa Công sở của Phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu. Ban hành kèm theo quyết định số 513/QĐ-QLĐT ngày 18/3/2016 của phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu)

                                                                                                                                 Đăng bài: Thu Thoài - Phòng QLĐT TP Vũng Tàu