Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035. Quy Hoạch Kiến Trúc

Ngày 15 tháng 8 năm 2018 UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 4666/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035.

Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 là đồ án có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố và sự phát triển của thành phố Vũng Tàu. Hiện nay, đồ án đã cơ bản hoàn thành và được UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thông qua nội dung đồ án. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân luôn hướng đến yêu cầu là phải được tiến hành một cách khoa học, công khai, bảo đảm tiến độ , chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng dân cư góp ý nội dung đề án. Bên cạnh đó, các ý kiến đóng góp phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác và nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc để hoàn thiện Đồ án. Mục tiêu chung của quy hoạch là xây dựng Vũng Tàu thành một thành phố du lịch, tài chính, thương mại mang tầm vóc quốc gia, khu vực và quốc tế; phát triển mạnh về kinh tế biển và phấn đấu trở thành thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, thân thiện. Trong đó, các mục tiêu cụ thể là tiếp tục phát triển công nghiệp hóa dầu và các ngành công nghiệp, dịch vụ đồng hành; củng cố thương hiệu thành phố du lịch nghỉ dưỡng biển đối với quốc gia và quốc tế. Thông qua đó nâng cấp chất lượng không gian và dịch vụ đô thị với nét nổi bật là chuỗi không gian ven biển và không gian sinh thái ngập mặn; hỗ trợ phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá kết hợp với bảo vệ môi trường; đầu tư và tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối (cảng biển, các khu kho vận, sâu bay, đường sắt…) và các tuyến giao thông trọng yếu.

ĐÍNH KÈM FILE KẾ HOẠCH

BBT: Thu Thoài