04 văn bản nổi bật nhất tuần qua (từ ngày 30/4 – 06/5/2018 Bản Tin Pháp Luật

1. Chủ đầu tư công trình gây sụt lún phải thuê nhà cho bên bị thiệt hại

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 03/2018/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng nhà ở, công trình lân cận phải có trách nhiệm:

- Thuê và trả chi phí thuê nhà ở cho bên bị thiệt hại; trong đó, nhà được thuê phải đảm bảo các yếu tố về khoảng cách đi lại, diện tích, hạ tầng xã hội để bên bị thiệt hại ổn định cuộc sống;

- Nếu bên bị thiệt hại tự tìm chỗ ở thì chủ đầu tư có trách nhiệm trả cho bên bị thiệt hại số tiền tương ứng với số tiền thuê nhà và chi phí di chuyển tài sản.

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 03/2018/TT-BXD (có hiệu lực từ ngày 12/6/2018).

2. Quy chế xét thăng hạng giảng viên đại học công lập

Ngày 16/4/2018, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 12/2018/TT-BGDĐT về quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập.

Theo đó, công tác xét thăng hạng được chuẩn bị như sau:

- Cơ quan, đơn vị được phân công xây dựng kế hoạch và ra quyết định thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN)  giảng viên hạng II; trình Bộ Nội vụ ra quyết định đối với giảng viên hạng I;

- Hội đồng xét thăng hạng thông báo nội dung xét thăng hạng CDNN viên chức;

- Tổ Thư ký tổng hợp danh sách ứng viên dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; trình Chủ tịch Hội đồng xét thăng hạng quyết định danh sách ứng viên tham dự;

- Trước ngày tổ chức xét thăng hạng ít nhất 01 ngày, Tổ Thư ký phải hoàn thành các công tác chuẩn bị cho kỳ xét thăng hạng, chuẩn bị các mẫu biểu liên quan đến tổ chức xét thăng hạng.

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 12/2018/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 01/6/2018).

3. Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng được xác định mã hàng hóa

Bộ Y tế ban hành Thông tư 09/2018/TT-BYT về Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa.

Theo đó, việc nhập khẩu các hàng hóa có trong danh mục ban hành kèm theo sẽ thực hiện theo mã hàng hóa đã có.

Trường hợp hàng hóa quy định trong danh mục nhưng chưa liệt kê mã số hàng hóa, khi nhập khẩu doanh nghiệp phải cung cấp cho cơ quan hải quan đầy đủ các thông tin của hàng hóa.

Hàng hóa đã làm thủ tục Hải quan trước ngày 12/6/2018, doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư 12/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016.

Thông tư 09/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 12/6/2018.

4. Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố của Kiểm sát viên

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra Quyết định 170/QĐ-VKSTC ban hành Ban hành Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định.

Theo đó, mục đích của Công tác thực hành quyền công tố trong các giai đoạn nêu trên đó là:

- Xác định có hay không có tội phạm xảy ra để xử lý theo quy định của pháp luật;

- Mọi trường hợp có người bị giết, nghi bị giết, chết dưới nước… mà chưa xác định được nguyên nhân đều phải tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi;

- Việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định phải kịp thời, khách quan, toàn diện, đầy đủ, chính xác, đúng pháp luật;

- Thông qua kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định để xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hay không có dấu hiệu tội phạm.

Quyết định 170/QĐ-VKSTC có hiệu lực kể từ ngày 02/5/2018.

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/19952/diem-tin-van-ban-moi-noi-bat-tuan-18-nam-2018