Đất chưa có sổ đỏ có được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ? Lĩnh Vực Nhà Ở

gallery-1

Đất chưa có sổ đỏ có được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ? Theo quy định tại Điều 93, ĐIều 94 Luật Xây dựng năm 2014 thì điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ cũng như điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn như sau: Điều 93. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm: a) Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt; b) Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và...

Những điều cần biết khi vay ưu đãi mua nhà ở xã hội Lĩnh Vực Nhà Ở

gallery-1

Những điều cần biết khi vay ưu đãi mua nhà ở xã hội Theo Quyết định số 370/QĐ-TTg mà Thủ tướng Chính phủ ban hành mới đây về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội năm 2018 tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, lãi suất ưu đãi sẽ là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. Vậy, quy trình thủ tục cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội được thực hiện như thế nào? Người vay vốn tại NHCSXH để mua nhà ở xã hội...

Văn Bản Pháp Luật 8 Lĩnh Vực Nhà Ở

gallery-1

1. Luật nhà ở năm 2014; http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Nha-o-2014-259721.aspx 2. Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở; http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-99-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-Nha-o-294439.aspx 3. Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-100-2015-ND-CP-phat-trien-quan-ly-nha-o-xa-hoi-295027.aspx 4. Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị tr...